دین پژوهی

بررسی ادیان و آیین های جهان در سنجش خرد ـ با رویکرد آزاد اندیشانه

بررسی ادیان و آیین های جهان در سنجش خرد ـ با رویکرد آزاد اندیشانه

دین پژوهی

در این وبگاه کوشش کرده ام، مسائل برون دینی (و حتی درون دینی) را از زوایای مختلف و با آزاد اندیشی و تفکری رها از هرگونه تعصب و تقلید مورد واکاوی قرار دهم.
علی ایمانی نسب (دانش آموخته حوزه علمیه قم)

اگر برای اولین بار است که مطالب این وبلاگ را مطالعه می کنید، و قبل از آن مطلب «نکته بسیار مهم قبل از خواندن مقالات این وبگاه» را نخوانده اید، لطفا قبل از خواندن مطلب زیر، حتما آن را با کلیک بر عنوان فوق، مطالعه نمایید.

تذکر:
در ریاضیات، مربع کامل عددی صحیح است که به صورت مجذور یک عدد صحیح دیگر باشد، یا به عبارتی بتوان آن را به صورت ضرب یک عدد طبیعی در خودش  و یا به صورت یک عدد صحیح به توان 2 نوشت. مثلاً عدد ۲۵ یک مربع کامل است چون می‌توان آن را به صورت (25=52)نوشت. در واقع اعداد مربع کامل اعدادی هستند که می توان آن ها را به صورت (a2) نوشت. مانند:

(1=12)  (4=22)   (9=32)   (16=42)    (25=52)    (36=62)    (49=72)    (64=82)     (81=92)      (100=102)    (121=112)     (144=122)     (169=132)    (196=142)     (225=152)      (256=162)    (289=172) و ....

نکته بسیار عجیبی که در قرآن وجود دارد این است تعداد سوره هایی که شماره آن ها زوج است،و تعداد آیات مربع کامل آن ها زوج است، 25 مورد است و هم چنین تعداد سوره هایی که شماره آن ها فرد است،و تعداد آیات مجذور آن ها فرد است، نیز 25 مورد است.به جدول زیر توجه کنید:


ردیف

سوره شماره فرد

تعداد آیاتی که شماره آن مربع کامل است و این تعداد عددی فرد است

ردیف

سوره شماره زوج

تعداد آیاتی که  شماره آن مربع کامل است و این تعداد عددی زوج است

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

9

11

15

19

27

31

37

41

43

51

53

57

61

63

65

67

69

71

77

81

89

91

93

101

103

11

11

9

9

9

5

13

5

9

7

7

5

3

3

3

5

7

5

7

5

5

3

3

3

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2

6

8

10

12

18

22

24

50

58

64

70

78

80

82

86

90

92

94

96

98

102

106

112

114

 

16

12

8

10

10

10

8

8

6

4

4

6

6

6

4

4

4

4

2

4

8

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

25=25

ارتباط دقیق و پیچیده شماره سوره ها و تعداد آیاتی که شماره آن ها مربع کامل است، به مطلب فوق خلاصه نمی شود، شگفتی آنگاه بیشتر می شود که می بینیم تعداد سوره هایی که شماره آن ها عددی زوج است و تعداد آیات مربع کامل آن ها عددی فرد است، 32 مورد است و هم چنین، تعداد سوره هایی که شماره آن ها فرد است و تعداد آیات مربع کامل که عددی زوج است نیز 32 مورد است. به جدول زیر توجه کنید:


ردیف

سوره شماره

 فرد

تعداد آیات

شماره مربع که این تعداد عددی زوج است

ردیف

سوره شماره

زوج

تعداد آیات

شماره مربع که این تعداد عددی فرد است

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

3

5

7

13

17

21

23

25

29

33

35

39

45

47

49

55

59

73

75

79

83

85

87

95

97

99

105

107

109

111

113

2

14

10

14

6

10

10

10

8

8

8

6

8

6

6

4

8

4

4

6

6

6

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

4

14

16

20

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

52

54

56

60

62

66

68

72

74

76

84

88

100

104

108

110

13

7

11

11

15

9

7

5

7

9

9

9

7

7

5

5

7

7

9

3

3

3

7

5

7

5

5

5

3

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

32=32

کشف فوق توسط «مهندس فریبرز رازقی» صورت گرفته است، ایشان در حوزه اعجاز عددی قرآن، کشفیات قابل توجهی دارند که قرار است در کتاب «مهندسی آیات الهی» چاپ شود، می توانید وبلاگ ایشان را اینجا ملاحظه نمایید.


اگر فهم مطلب فوق برایتان اندکی دشوار است، می توانید جدول کامل سوره های قرآن با ذکر نام هر سوره و تعداد آیات مربع کامل آن را به همراه توضیاتی به طور کامل تر و با زبان ساده تر در اینجا دانلود کنید.


ـ کافی است اندکی تأمل کنید تا متوجه شوید که نظم عجیب فوق، نمی تواند به طور تصادفی ایجاد شده باشد و همچنین محال به نظر می رسد که اگر واقعا محمد (ص) پیامبری الهی نبوده باشد توانسته باشد چنین نظم ریاضی واری را در قرآن لحاظ کرده باشد. زیرا:

1ـ پیامبر در محیطی رشد یافته اند که عاری از دانش بوده است و خبری از دانش اعداد در منطقه حجاز نبوده است و پیامبر اسلام نیز شخصی امی (درس نخوانده) بوده اند و حتی سواد خواندن و نوشتن را نداشته اند و همین خود به تنهایی کافی است که احتمال اینکه پیامبر به ایجاد چنین نظم ریاضی در قرآن توجه داشته باشد، بسیار ناچیز باشد.

2ـ حتی اگر پیامبر را یک ریاضی دان برجسته بدانیم (که صد البته چنین نیست)، باز هم احتمال اینکه توانسته باشند، چنین نظمی را در قرآن ایجاد کرده باشند، اندک است. زیرا دغدغه های هدایتی پیامبر و مشکلات و درگیری ها و جنگ های گوناگونی که برای او پیش می آمد، اجازه توجه به ایجاد چنین نظمی را به او نمی داد.
3ـ اگر واقعا محمد، پیامبر نبوده است و آگاهانه با اندیشه قوی و اطلاع از اعداد، چنین نظمی را در قرآن ایجاد کرده است، پس چرا از وجود آن هیچ خبری نداده است؟

4ـ توجه داشته باشید که نظم ریاضی قرآن بسیار بیش از دو مورد فوق است که انشاء الله موارد گوناگون دیگری را نیز در وبگاه خود درج خواهیم کرد.

 توجه به این نکات ما را به این نتیجه می رساند که احتمال اینکه پیامبر از ناحیه خود و بدون امداد الهی توانسته باشد چنین نظم عددی را در قرآن ایجاد کرده باشد، عقلایی به نظر نمی رسد. البته می پذیرم که احتمال عقلی آن صفر نیست، اما احتمال آن به حدی ناچیز است که نمی تواند مورد اعتنای عقلایی قرار بگیرد.
نکته آخر اینکه اعجاز عددی قرآن که با زوجیت و فردیت در ارتباط است، بسیار فراتر از دو مورد فوق است و گویا به همین خاطر است که در قرآن به زوج و فرد سوگند یاد شده است:
وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْر(فجر/3)
سوگند به زوج و فرد

به قلم علی ایمانی نسب

نقل مطلب با ذکر منبع بلامانع است.


نظرات  (۳)

خیلی جالب بود.
پرسشی که به حقیقت برای خود من ایجاد شد این است که اگر من از این طریق به قرآن روی بیاورم اگر حضرت حجت عجج به هنگام ظهور قرآنی با مشخصاتی متفاوت از قرآن موجود را ارائه دهند که این محاسبات همه اش زیر سؤال برود، چه مستمسکی برای من باقی می ماند؟
علی فرض اینکه چنین اتفاقی بیافتد، اگر آخرش من باید از طریق دیگری به حقانیت قرآن برسم و مسیرم را انتخاب کنم، پس چرا از ابتدا از همان طریق به ارزیابی قرآن نپردازم؟
حقیقتا انتظار پاسخ شما را ندارم که انتظاری بیجاست؛ آخه همه که مثل من بیکار نیستن.
پاسخ:
شما چرا فکر می کنید که منظور من از طرح مباحث اعجاز عددی این است که تنها از این راه باید به اسلام ایمان آورد؟؟ دوست من قرائن ودلایل زیادی وجود دارد که اعجاز عددی هم یکی از آنهاست. اگه این نشد دلایل دیگر هست. شما یک کم دقت کنید می بینید که این قرآن با این نظم شگفت انگیز عددی نمی تواند از سوی غیر خدا باشد. با وجود چنین نظمی آیا واقعا احتمال می دهید که از سوی غیر خدا این نظم ایجاد شده باشد ؟بنابراین همین قرآن با همین ترتیب سوره ها و آیات، قرآنی است که خداوند اراده کرده است و  مطمئن باشید که حضرت حجت عجج قرآن دیگری نمی آورند. اگر قرآن دیگری بیاورند آنگاه شما فکر نمی کنید که پس این نظم ریاضی دقیق از کجا آمده بود؟
در ضمن، من دو سه روزی است امتحاناتم تمام شده است و مثل شما چند روزی بیکارم (شوخی بود ها)! و وقت پاسخ دادن به این حرفها را فعلا دارم. و در روزهای آینده هم که مشغله های درسی بیشتر شود به اندازه وسعم وقت میذارم چرا که این مباحث هم علمی و مفیدند

سلام
خواستم بگویم  وبلاگ دیگرتان امکان ارسال نظر ندارد و برایش مشکل ایجاد شده
به نظرم کدهای قالبش را باید عوض کنید
آیا می توانید تکنیکهای ریاضی مورد استفاده در اعجاز قرآن را دسته بندی  کنید
مثل یکیش ابجد
منظورم شاخه های اصلی  می باشد.
در بعضی جاها دیدم که به تعداد ابجد آیه یا سوره یا حرف عقب و جلو می روند و معنی خاصی پیدا میکنند ولی دلیل آن را و اینکه چه وقت از کدام باید استفاده کرد را نفهمیدم
لطفا در ایمیلی که به شما زدم جواب این سوال را هم بدهید
تعمیر نظردهی اونیکی وبلاگتون فراموش نشه
به نام خدای مهربان
سلام
از شما به خاطر تلاشی که در زمینه آشکار نمودن اعجاز ریاضی قرآن دارید تشکر می کنم.
موارد دیگری از اعجاز در سایت و وبلاگم قابل مطالعه است.
mquran.net

http://alzekr.persianblog.ir/

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی